อาลัยแด่ในหลวงของเรา

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด

Facebook : Admin Page แบ่งหน้าที่กันอย่างไร ?

การกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนในแต่ละเนื้องาน
มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่
หากเรากำหนดขอบเขต และ วิธีการวัดผลกันอย่างชัดเจน
จะทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และส่งผลให้งานเสร็จตามกำหนด

Continue reading “Facebook : Admin Page แบ่งหน้าที่กันอย่างไร ?”