Session : ทบทวน [ 2019ยังไม่รู้หมายความเรื่องBIG DATAไม่ได้!! ]

เชื่อว่าในวงการ IT รวมถึงแวดวง Social Media Marketing คงตื่นตัวกับคำว่า Big Data มาสักพัก แต่สำหรับหลายคนที่ยังมึนงงและสงสัยว่า Big Data คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากครับ

Big Data คืออะไร ?

Big Data ก็คือ Data หรือข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วก็ถือเป็น Big Data ทั้งสิ้น เป็นทั้งข้อมูลภายในและแหล่งภายนอก เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการที่ต้องการ (Data Analytics) จากนั้นจึงนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรหรือการทำการตลาดทั้งออฟไลน์และ Social Media Marketing

3 เรื่องDATA ที่ต้องรู้ให้ได้ใน 2019

Streaming the IoT for Machine Learning

Internet of Things (IoT) คือ แนวความคิดในการนำเอาข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เชื่อมต่อผ่านโลกของ Internet จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์

Machine Learning คือ การเรียนรู้ของเครื่องจักรกลโดยนำเอาข้อมูลดิบ (Raw Data) มาผ่านการประมวลผล (Processing) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว จากนั้นจึงเรียบเรียงข้อมูลเหล่านั้นใหม่ให้เกิดองค์ความรู้และสติปัญญา

ตามปกติแล้วเครื่องจักรนั้นใช้การเก็บข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม แต่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ จะเป็นการเรียนผ่านข้อมูลที่สามารถมองหาได้แบบเรียลไทม์ผ่าน IoT ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมน้อยลง เป้าหมายหลักของการสร้าง Machine Learning ในลักษณะนี้ เพื่อให้การเรียนรู้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสานการณ์ที่หลากหลาย และเน้นการโต้ตอบสื่อสารกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น

AI Platforms

แพลทฟอร์มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะมีผลกระทบต่อ Business Intelligent & Data Analytics รวมถึงการทำธุรกิจในทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญในทศวรรษหน้า ปัจจุบันเรามักเห็นรายงานความเคลื่อนไหวและการพัฒนา AI รูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ และความก้าวหน้าของมันก็เพิ่มมากขึ้นทุกที สำหรับการใช้ AI เพื่อทำงานร่วมกับ Data ในปี 2019 ก็คือ การนำแพลทฟอร์มปัญญาประดิษฐ์มาประมวลผลข้อมูล Big Data เพื่อความรวดเร็ว ป้องกันความซ้ำซ้อน และลดต้นทุนการทำงาน

The Data Curator

ในปี 2019 ตำแหน่งงานด้าน Data จะได้รับความสำคัญมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ Data Curator (DC) ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการ Metadata ขององค์กร เช่น การปกป้องข้อมูล การควบคุมปริมาณและคุณภาพของข้อมูล รวมถึงการดูแลงานในภาคส่วน Business Intelligent & Data Analytics ด้วย เพื่อให้แผนกงานอื่นๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

เรื่องราวของ Big Data เป็นสิ่งที่จำเป็น [Must have] และต้องปรับใช้ให้ได้จริงในปี2019นี้ ซึ่งเราหลายคนยังคงต้องติดตามและปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

#SocialEnable

 

Post Navigation

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable