Category: Trends

Gartner เผย 12 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2022

Gartner เผย 12 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 และคาดว่าเทรนด์เหล่านี้มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้าอีกด้วย มาดูกันค่ะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ เพื่อเตรียมปรับตัวธุรกิจของคุณให้เท่าทัน

1. Data Fabric – ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ที่ใด และต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ลดกระบวนการด้านการบริหารจัดการข้อมูล

2. Cybersecurity Mesh – ภัยคุกคามทางไซเบอร์พยายามหาช่องทางเข้าโจมตีตลอดเวลา Cybersecurity Mesh คือเทคโนโลยีที่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้ปลอดภัย โดยกำหนดพื้นที่การเข้าถึงและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

3. Privacy-Enhancing Computation – ความเข้มข้นของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ Privacy-Enhancing Computation จะเข้ามามีบทบาทในการประมวลผล การจัดเก็บ การส่งต่อ หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์ด้านการตลาด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย ความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

4. Cloud-Native Platforms – ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของ Cloud-Native Platforms สามารถเพิ่ม-ลดสเกลหรือสเปคของแอปได้ เชื่อมต่อ Service ที่หลากหลายของแบรนด์ ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานแบบอัตโนมัติ ซึ่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

5. Composable Applications – หยิบยกข้อมูลและโครงสร้างทางดิจิทัลที่มีอยู่ นำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และยังเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรอีกด้วย

6. Decision Intelligence – นำเทคโนโลยีด้าน AI มาช่วยงานทีมวิเคราะห์ข้อมูลหรือการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการตัดสินใจให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำขึ้น

7. Hyperautomation – ระบบอัตโนมัติยังเป็นสิ่งดึงดูดใจให้องค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะสามารถลดระยะเวลา แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าเดิม

8. AI Engineering – โมเดล AI หรือปัญญาประดิษฐ์ยังคงถูกพัฒนาและพูดถึงอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์โรคระบาดลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ทำให้องค์กรพยายามเรียนรู้ข้อจำกัด และหาทางนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต

9. Distributed Enterprises – เทรนด์การทำงานแบบรีโมทที่พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวตั้ง สะท้อนให้เห็นการใช้ดิจิทัลแบบทางไกลมากขึ้น ในการเพิ่มประสบการณ์ สร้างปฏิสัมพันธ์แก่พนักงาน ผู้บริโภค และพาร์ทเนอร์ได้

10. Total Experience – มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสบการณ์ในทุกด้านมากขึ้น จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก แต่อนาคตจะหันมาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน ผู้ใช้งาน หรือผู้รับบริการในทุกๆ ช่องทาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและจงรักภักดีต่อธุรกิจ

11. Autonomic Systems – ระบบทางกายภาพที่เรียนรู้และปรับอัลกอริธึมตัวเองได้แบบเรียลไทม์ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว รวมถึงรองรับการโจมตีใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในการควบคุม

12. Generative AI – Generative AI เป็นการใช้ AI รูปแบบหนึ่ง โดยใช้การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แต่ยังมีความคล้ายกับของต้นฉบับอยู่ เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลเดิม เพื่อสร้างเนื้อหารูปแบบใหม่ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงเป็นประโยชน์กับการพัฒนางานวิจัยในวงการต่างๆ

ขอบคุณข้อมูล : gartner.com / uit.co.th

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable