อาลัยแด่ในหลวงของเรา

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด

SocialEnable 4.0

The only Social Media Management Tool you will need to make better strategic Marketing Decisions

The best of the combination of social listening ( social monitoring tools ) and engagement tools in the powerful dashboard , the finest tools ever is waiting for you right here , right now.

Contact Us
SocialEnable - Monitoring

The powerful Social Media Management for your Business

From Marketing insight to Effective Action

We design the report from real marketers requirements and business KPI. You can understand market insight , plan the strategy and turn into real action. These are the sample of our reports.

SocialEnable - Insight

Proprietary Machine Learning for better Marketing Decisions

SocialEnable has its-own proprietary machine learning algorithm to recommend what is the hot trend and high engagement content in each industry, so marketers can design the content and marketing tactic to align with current situation.

SocialEnable - Engagement Report

Dashboard Templates

Don’t know which templates or dashboards should be used in your social media command center? It is the first time that you can discover marketing dashboard of top agencies around the world from SocialEnable Store to apply with your business.

SocialEnable - Report

SocialEnable Store

Apart from your own template, you can find more templates or dashboards that might be utilized in your daily routine or social media command center. This is the first time that you can discover marketing dashboard of top agencies around the world in SocialEnable Store to apply with your business.

SocialEnable - Store

Why us

Why SocialEnable ?

Facebook Marketing Partner

SocialEnable is developed by Computerlogy who is Facebook Marketing Partner. We have direct experience in Social Media API and provide the latest technology in the market to support your business goal.

Why SocialEnable ?

Understanding Your Customer

SocialEnable is developed from real- life business practical requirements across various industries. Besides we pay our best attention as user’s consultant.

Why SocialEnable ?

Total Marketing Solution

SocialEnable is not just a tool. We provide total Solution designed to answer how to utilize the Social Media’s data for enterprises with the most efficient advantages.

How we can help you get a better ROI from your Marketing

Create Impactful Online Campaigns

Measure and analyze the performance of online campaign to improve your marketing strategy.

Complete Data View And Smart Analysis

Provide the smart analysis tool and in- depth report designed for marketing &PR, customer service and strategic planning.

Saving On Time And Effort

Improve the process and increase productivity by taking control your customer conversation from various Social Media channels effectively.

Our Team

Learn more about SocialEnable

Learn more how SocialEnable can help your organization

Why SocialEnable ?

Our blog

Facebook Watch เวทีสำหรับบรรดาวีดีโอคอนเทนต์บน Facebook

การดูเนื้อหาวีดีโอบน Facebook นั้น เดิมทีก็เป็นส่วนที่ผลักดันให้ผู้คนเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดการสร้างบทสนทนาใหม่ๆ ซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดเป็น Community ได้และผู้คนต่างก็ให้ความชื่นชอบกับประสบการณ์ใหม่ๆ เหล่านี้ ด้วยดังนั้น Facebook จึงปล่อย Video Tab ขึ้นมาเพื่อนำเสนอ Videos ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและเกี่ยวข้องกันได้อย่างง่าย (more…)

Facebook : Admin Page แบ่งหน้าที่กันอย่างไร ?

การกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนในแต่ละเนื้องาน มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ หากเรากำหนดขอบเขต และ วิธีการวัดผลกันอย่างชัดเจน จะทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และส่งผลให้งานเสร็จตามกำหนด (more…)

News Feed จาก Facebook จะเน้นลดการล่อคลิกด้วยวีดีโอ

เนื่องจาก Facebook เองมีความพยายามในการต่อสู้กับเรื่องการล่อคลิก (Clickbait) และเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล Facebook เองด้วย [Clickbait อธิบายไว้ตอนท้าย] ตลอด แต่ที่ผ่านมา Facebook ประสบปัญหาด้าน Video Clickbait ซึ่งส่วนใหญ่แตกเป็นสองรูปแบบ ใช้ภาพหลอกให้ดูเสมือนเป็น Video ซึ่งภาพหลอกนั้นจะมีรูปปุ่ม Play…

ความต่างระหว่าง Native Advertising, Advertorials และ Sponsored Posts

เชื่อว่าหลายๆ ต่อหลายท่าน ก็ยังสับสนงงงวยกับศัพท์เทคนิค (Marketing buzzwords) ที่บรรดากูรูหลายๆ คนได้เอ่ยออกมา บทความนี้ผู้เขียนจะขออธิบายความแตกต่างสำหรับศัพท์ด้านการโฆษณาก็แล้วกัน ระหว่างคำว่า Native Advertising Advertorials และ Sponsor post กันครับ (more…)

Contact us

In order to use SocialEnable, we are filling reservation on a first- come, first-served basis