ความสำคัญของ Big Data กับ Social Media Marketing

ในอดีตที่ผ่านมาการทำการตลาดแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มักประสบปัญหาข้อมูลการชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณการลงทุนไปจนถึงผลตอบแทนที่ได้รับ รวมถึงเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคที่เราไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบัน Social Media Marketing ทำให้การตลาดแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป

การมาถึงของยุคดิจิทัล ทำให้การตลาดสามารถชี้วัดผลต่างๆ รวมถึงเก็บข้อมูลที่องค์กรต้องการได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการตลาดผ่าน Social Media Marketing ที่ทำให้เราสามารถติดตามเสียงตอบรับของผู้บริโภค (Social Listening) ได้สะดวกขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหวหรือการมีส่วนร่วมกับสื่อโซเชียลมีเดียของแบรนด์หรือองค์กรได้ง่ายขึ้น และทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นในเชิง Business Intelligent & Data Analytics เพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ปี 2019 ข้อมูล Big Data จะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Social Media Marketing

การตระหนักถึงความสำคัญของ Big Data จะทำให้เกิด Social Media Marketing ที่เน้นความเหมาะสมในการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าที่น่าจะตรงกับความชอบของลูกค้า โปรโมชั่นการลดราคาเมื่อมีการซื้อสินค้าซ้ำ หรือการเสนอโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปตามลูกค้าแต่ละราย การนำข้อมูล BigData มาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์การขายและการทำ Social Media Marketing จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมขึ้น ไม่เพียงแต่ใช้โฆษณาอย่างเดียวเท่านั้น

แต่อย่าลืมว่าการเก็บข้อมูลภายในองค์กรจากการทำ Big Data Analytics นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเรามีการติดตามเสียงจากภายนอกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การรีวิวสินค้าและบริการหลังการใช้งานของผู้บริโภค กระแสตอบรับของผู้บริโภคต่อข่าวการออกสินค้าหรือโปรโมชั่นใหม่ ไปจนถึงกลยุทธ์การตอบโต้ของคู่แข่ง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า Social Listening และเราสามารถติดตามเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านการใช้เครื่องมือ Social Listening Tools ต่างๆ ตามความเหมาะสม

เพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปการทำการตลาดจึงต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคตามไปด้วย แบรนด์และองค์กรหลายแห่งผันตัวเข้าสู่สนามแข่งขัน Social Media Marketing มากขึ้น การปรับตัวตามเทรนด์และกระแสของ Marketing ยุคดิจิทัล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามหากต้องการประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์รับปี 2019

Post Navigation

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable