Facebook : Admin Page แบ่งหน้าที่กันอย่างไร ?

Facebook logo

การกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนในแต่ละเนื้องานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ หากเรากำหนดขอบเขต และ วิธีการวัดผลกันอย่างชัดเจน จะทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และส่งผลให้งานเสร็จตามกำหนด

Facebook ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ตามความเข้าใจปกติคิดว่าเป็น Admin Page ก็จะสามารถทำได้ทุกๆอย่างใน Page แต่ข้อเท็จจริงนั้น เราจำเป็นต้องแบ่งงาน หรือแบ่งสิทธิ์ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละสิทธิ์จะเป็นอย่างไรนั้น ตามไปอ่านกันต่อได้เลยครับ

Facebook แบ่งสิทธิ์ Admin ออกเป็น 6 รูปแบบดังนี้

Admin-Facebook-fanpage

Admin

  • สิทธิ์สูงสุดได้ยินคุ้นหูมากที่สุด ตามปกติที่ชาว Social จะเรียก แอดมินๆ สามารถดำเนินการได้ทุกอย่างใน Page เช่น เพิ่มผู้ดูแล,ปรับเปลี่ยนPage, สร้างโพส,ลบโพส,ถ่ายทอดสด, ตอบเพจ,แบนUser,ซื้อโฆษณา, ดูข้อมูล Insight ฯลฯ

Editor

  • มีสิทธิ์สามาถดำเนินการได้เหมือน Admin เกือบทุกประการ ยกเว้น การแต่งตั้ง Admin ใหม่

Moderator

  • ตำแหน่งนี้ใช้สำหรับตอบคำถามแฟนเพจ แต่จะไม่สามารถสร้างโพสหรือลบโพสได้

Advertiser

  • ตำแหน่งนี้สามารถซื้อโฆษณา และดูInsight ได้เท่านั้น เหมาะสำหรับ Agency ที่จะเข้าไปในเพจ Influencer ต่างๆเพื่อทำการซื้อโฆษณาเพียงอย่างเดียว

Analyst

  • สามารถดู Insight ได้เท่านั้น เหมาะสำหรับนักการตลาดเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตำแหน่งใหม่ล่าสุด “ Live Contributior “ หน้าที่ของเจ้า  Live Contributior นั้นคือ สามารถ ถ่ายทอดสด ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใช้ในกรณี เราหา KOL,Micro Influencer และ ต้องการนำเขาเหล่านั้นมา Live ที่เพจของเรา โดยไม่ต้องการให้เห็นข้อมูลอื่นๆ เหมาะมากในปี 2017 ที่ Facebook ออกมาประกาศว่า ประชาชนชาวFacebook ดู Live มากขึ้นถึง 4 เท่า

ในกรณีที่เราเป็น Admin สามารถเข้าไปดำเนินการ แต่งตั้งเลือกสิทธิ์เพื่อให้เหมาะสมกับงานได้ที่ Settings >>> Page Roles สามารถอ่านประเภทของโฆษณา แยกตาม Marketing Buzzwords ได้ที่นี่ คลิก

ขอพลังจงสถิตอยู่กับAdminทุกท่าน 🙂

#Facebook #SocialEnable #SociaMedia #SocialMarketing #HappyListening

 

Post Navigation

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable