Tag: Marketing buzzwords

ความต่างระหว่าง Native Advertising, Advertorials และ Sponsored Posts

เชื่อว่าหลายๆ ต่อหลายท่าน ก็ยังสับสนงงงวยกับศัพท์เทคนิค (Marketing buzzwords) ที่บรรดากูรูหลายๆ คนได้เอ่ยออกมา บทความนี้ผู้เขียนจะขออธิบายความแตกต่างสำหรับศัพท์ด้านการโฆษณาก็แล้วกัน ระหว่างคำว่า Native Advertising Advertorials และ Sponsor post กันครับเพื่อให้รู้ว่า แต่ละอย่างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แนวทางไหนเหมาะสมกับการนำมาประยุกต์ใช้

Advertorials

Advertorials

Advertorial (บทความโฆษณา) เกิดจากผสานคำว่า “Advertisment” (โฆษณา) เข้าด้วยกันกับ “Editorial” (บทความแสดงความเห็นและบทวิเคราะห์ที่เห็นกันบนนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ซึ่งเป็นรูปแบบการโฆษณาที่อยู่ในเชิงบทความที่ผู้ลงโฆษณาจงใจทำให้รูปร่างหน้าตาเหมือนคอลัมน์ปกติของสื่อ (นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, blogs) นั้นๆ  และอาจเปรียบได้ว่า Advertorial ก็คือ Infomercial ที่ปรากฏอยู่บนสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเอง ขอเสริมอีกคำที่โผล่ออกมาคือคำว่า Informercial (แต่เกิดมาก่อน Advertorial) โดย Infomercial เป็นการรวมกันจากคำว่า Information ที่หมายถึงข้อมูลและ Commercial ที่หมายถึงโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งบ่งบอกถึงรูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เน้นการให้ข้อมูล เช่น วาไรตี้ ที่มีการนำเสนอและทดลองการใช้งานสินค้าหรือบริการที่ต้องการโฆษณา พร้อมคำยืนยันจากฐานลูกค้า ให้ลองนึกถึงโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีการขายแว่นตาที่มีไฟฉายในตัว ซึ่งเค้าจะให้ดารา และผู้ใช้ต่างๆ ขุดเอาสารพัดประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ มาโน้มนาวให้เกิดความอยากซื้อ

เหตุที่เริ่มกลายมาเป็น Advertorial นั้น คาดว่าเนื่องจากการทำโฆษณาในรูปแบบดั้งเดิมๆ นั้น ผู้อ่านเมื่อเห็นโฆษณาแล้วก็อาจจะเปิดผ่านไปทันที ไม่ให้ความสนใจ แต่การลงในรูปแบบ Advertorial หรือเป็นคอลัมน์บทความนั้น สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านได้มากกว่าเดิมอีกด้วย

ในการทำ Advertorial นั้น ผู้ลงโฆษณาควรพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้

  • ต้องมั่นใจว่า สื่อที่จะลงโฆษณานั้น ต้องเหมาะสมกับตัว Advertorial เช่น Advertorial เกี่ยวข้องกับยางรถยนต์ ก็ไม่ควรจะไปอยู่บนนิตยสารการทำอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
  • มี headline ที่น่าสนใจมาก เพื่อให้เกิดความสนใจกับผู้บริโภค
  • มั่นใจว่าเนื้อหาของ Advertorial นั้นไม่ล้นจนเกิดไป เพราะหากล้นไปก็อาจจะลดความสนใจจากผู้บริโภคได้
  • มีภาพประกอบบ้าง เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ในการขายสินค้า หรือบริการได้

Native Advertising

Native Advertising

Native advertising เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Advertorial ที่ทันสมัยกว่า และมีความเนียนกว่า ซึ่งผู้อ่านควรรับรู้ข้อมูล รับชมได้โดยไม่ทราบว่าเป็นโฆษณา จนกว่าจะได้อ่านหรือรับชมจบจน ซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Advertorial กับ Native Advertising ก็คือการที่ผู้อ่านเห็นโฆษณาแล้วเกิดประสบการณ์ตรงกับโฆษณานั้นอย่างไร (ระหว่างรับรู้ว่าอ่านโฆษณาอยู่ กับ รับรู้ว่าอ่านบทความที่ให้ความรู้และไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อ เมื่อจบบทความ)

และยิ่งปัจจุบัน เรามีแพลตฟอร์มดิจิตอลเกิดขึ้นมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่สื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้น iab หรือ Interactive Advertising Bureau ได้แบ่งรูปแบบต่างๆ ของ Native advertising ออกเป็น 6 รูปแบบ พร้อมตัวอย่างแพลตฟอร์มที่นำมาใช้ ดังนี้

  1. In Feedแสดงผลแทรกระหว่าง Feed ข้อความที่เราอ่าน

In feed Units

  1. Paid Search แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบเดียวกับผลลัพธ์จากการค้นหาบน search engine

Paid Search Units

  1. Recommendation Widgetsแสดงผลเป็นวิดเจ็ตเพื่อโปรโมทสินค้าบริการ และการแสดงผล จะแสดงอยู่นอกส่วนของ editorial หรือ feed

Recommendation Widgets

  1. Promoted Listings  แสดงผลเป็นรายการโปรโมทสินค้าบริการที่ตรงกับรายการโปรโมทสินค้าอื่นๆ ในเว็บนั้นๆ ซึ่งแบบนี้มักจะไม่ได้อยู่ในเว็บที่เป็น editorial content เท่าไร แต่จะอยู่ในพวกที่เน้นการ browsing มากกว่า (เช่นการซื้อขาย การแสดงรายการสินค้า บริการ เป็นต้น)

Promoted Listings

5. In-Ad (IAB Standard) เป็น Ad ที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ iab container และแสดงผลนอกส่วนของ editorial แต่จะอยู่ในตำแหน่งที่จัดให้ และผู้ลงโฆษณาจะรู้ว่า content รอบๆ เป็นลักษณะไหน

In-Ad (IAB Standard)

  1. Custom แสดงผลในลักษณะที่มีความสร้างสรค์ใหม่ๆ และไม่ได้ตกอยู่ใน 5 กลุ่มข้างต้น

Custom

Sponsored Posts

                    Sponsored Post หรือ Promoted post นั้น ถือเป็นโพสต์หรือบทความที่โพสต์ลงในเว็บคอมมูนิตี้ต่างๆ หรือเว็บไซต์ที่อยู่ในรูปแบบของ Community-driven หรือ Notification-oriented ซึ่งบทความนี้จะได้รับการอุดหนุน (Sponsor) ในฐานะที่เป็นโฆษณาตัวหนึ่งด้วย กล่าวง่ายๆ ก็คือ ผู้ลงโฆษณาจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับผู้แต่งบทความหรือโพสต์นั้นเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเค้า

แต่ Sponsored post เองก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือน Advertorial ซะทีเดียว เช่น Sponsored post โดย Sketchers อาจจะมาในรูปแบบของบทความเพื่อการออกกำลังกายหรือแฟชัน แต่ตบท้ายด้วยประโยคที่ว่า “โพสต์นี้ Sponsored โดย Sketchers” ก็ได้

Ref.

Contact us

What SocialEnable do ?

Watch our 1 minute for SocialEnable